• בכיר DBA Oracle

 • :דרישות
 • אפליקטיבי ותשתיתי DBA – בעל/ת ידע וניסיון של מעל 5 שנים כ
 • בעל/ת ידע וניסיון של עבודה בארגונים גדולים
 • DR ובניית HA בעל/ת ידע וניסיון ביישום של
 • 10G – 11G בעל/ת ניסיון מקצועי בגרסאות
 • Rman – בעל/ת ניסיון מקצועי בהתקנות, ניטור, גיבויים, שחזורים ו
 • Linux/UNIX בעל/ת ניסיון בכתיבת סקריפטים ע”י שימוש במערכות
 • PLSQL – בעל/ת ניסיון מקצועי ב
 • בעל/ת ניסיון מקצועי ביישום אוטומציה תפעולית באמצעות סקריפטים
 • Performance Tuning – בעל/ת ניסיון מקצועי ב
 • RAC,ASM – בעל/ת ניסיון מקצועי ב
 • Replication Tools-בעל/ת ניסיון מקצועי ב
 • יתרון – G12 היכרות עם
 • סיווג בטחוני – יתרון
 • תקשורת בינאישית טובה ויכולות ניהוליות
 • DBA Oracle

 • :דרישות
 • אפליקטיבי ותשתיתי DBA – בעל/ת ידע וניסיון של 2-4 שנים כ
 • 11G – 10G בעל/ת ניסיון מקצועי בגרסאות
 • Rman – בעל/ת ניסיון מקצועי בהתקנות, ניטור, גיבויים, שחזורים ו
 • Linux/UNIX בעל/ת ניסיון בכתיבת סקריפטים ע”י שימוש במערכות
 • PLSQL – בעל/ת ניסיון מקצועי ב
 • Performance Tuning – בעל/ת ניסיון מקצועי ב
 • RAC,ASM – בעל/ת ניסיון מקצועי ב
 • יתרון – G12 היכרות עם
 • יחסי אנוש טובים וראש גדול – חובה
 • RAC,ASM – בעל/ת ניסיון מקצועי ב
 • Replication Tools-בעל/ת ניסיון מקצועי ב
 • יתרון – G12 היכרות עם
 • סיווג בטחוני – יתרון
 • תקשורת בינאישית טובה ויכולות ניהוליות
 • בכיר DBA MSSQL

 • :דרישות
 • אפליקטיבי ותשתיתי DBA – בעל/ת ידע וניסיון מעל 5 שנים כ
 • בעל/ת ידע וניסיון של עבודה בארגונים גדולים
 • DR ובניית HA בעל/ת ידע וניסיון ביישום של
 • 2005-2010 בעל/ת ניסיון מקצועי בגרסאות
 • בעל/ת ניסיון מקצועי בהתקנות, ניטור, גיבויים, שחזורים
 • POWERSHELL-בעל/ת ניסיון בכתיבת סקריפטים ב
 • T-SQL – בעל/ת ניסיון מקצועי ב
 • SSIS – בעל/ת ניסיון מקצועי ב
 • Performance Tuning – בעל/ת ניסיון מקצועי ב
 • CLUSTERS בעל/ת ניסיון מקצועי בעבודה עם
 • היכרות עם 2012 – יתרון
 • סיווג בטחוני – יתרון
 • תקשורת בינאישית טובה ויכולות ניהוליות
 • DBA MSSQL

 • :דרישות
 • אפליקטיבי ותשתיתי DBA – בעל/ת ידע וניסיון של 2-4 שנים כ
 • בעל/ת ידע וניסיון של עבודה בארגונים גדולים
 • DR ובניית HA בעל/ת ידע וניסיון ביישום של
 • 2005-2010 בעל/ת ניסיון מקצועי בגרסאות
 • בעל/ת ניסיון מקצועי בהתקנות, ניטור, גיבויים, שחזורים
 • POWERSHELL-בעל/ת ניסיון בכתיבת סקריפטים ב
 • T-SQL – בעל/ת ניסיון מקצועי ב
 • SSIS – בעל/ת ניסיון מקצועי ב
 • Performance Tuning – בעל/ת ניסיון מקצועי ב
 • CLUSTERS בעל/ת ניסיון מקצועי בעבודה עם
 • יחסי אנוש טובים וראש גדול – חובה
 • סיווג בטחוני – יתרון
 • תקשורת בינאישית טובה ויכולות ניהוליות