ORACLE EXADATA

מכונת אורקל Exadata תוכננה מהיסוד כדי לספק ביצועים, יכולת הרחבה, עמידות בפני תקלות, וקלות ניהול. היא משלב את היתרונות של חומרה הסטנדרטית בתעשייה בשימוש נרחב עם בחירת רכיבים קפדנית ותהליך בדיקה.

שירותי מומחה של סאלטו מאפשרים לך למנף את ניסיוננו הרב בהטמעות של Exadata במספר ארגונים גדולים ובהצלחה מרובה. החל מהערכה של המערכת הנדרשת, דרך ההוכחה של הקונספט הנבחר ועד ליישום בפועל ותמיכת המערכת. סאלטו הינה החברה הראשונה שיישמה בהצלחה פתרון Exadata בשלמותו ועם כל היתרונות של טכנולוגייה ייחודית זו. ביכולתנו לעזור לארגון לקבוע אם Exadata הוא הפתרון הנכון ובמידה וכן ליישם אותו בפועל.